Kontrollera dina fästingbett för att undvika borrelia

Borrelia är en infektion som du kan få genom ett fästingbett. Så fort du får några symptom efter att ha tagit bort en fästing är det bra att uppsöka vård. Då kan du få antibiotika om du fått borrelia.

Sjukdomen borrelia orsakas av bakterier och klassas som en infektionssjukdom som sprids av fästningar. Borrelia finns utspritt runt om i Sverige. Du får borrelia från ett fästingbett och därför är det viktigt att du tar bort en fästing direkt när du upptäcker den, då minskar du risken att smittas av borrelia. När du tar bort en fästing tänk på att göra det på ett bra sätt.

Vanliga symptom

Borreliasymptom kommer vanligtvis några dagar efter att du fått ett fästingbett. Det kan dock dröja flera veckor efter smittotillfället tills du får någon form av symptom. Ibland kan borrelia spridas till leder i kroppen eller till nervsystemet. Det är färre en person av tio som får symptom på nervsystemet.

Tecken på att du smittats av borrelia:

  • Trötthet
  • Muskel- och ledvärk
  • En större hudrodnad runt bettet
  • Huvudvärk
  • Feber och frossa

Borrelia behandlas med antibiotika

Om du tror att du har fått borrelia är det en bra idé att kontakta vården omgående för få veta om du fått sjukdomen. Infektioner som inte behandlas kan ge fler symptom de närmaste månaderna och de kan fortsätta att komma upp till ett år efter smittotillfället. Borrelia behandlas med antibiotika som du får utskrivet på recept. De allra flesta personer blir friska efter en antibiotikabehandling. Men det är bra att påbörja en behandling omgående eftersom en behandling som sätts in senare har mindre effekt och det kan då ta flera månader innan alla symptom försvinner helt. Det finns inget vaccin mot borrelia utan det är antibiotika som gäller.

Undvik att bitas av fästingar

För att undvika att få borrelia är det bra att följa de råd som finns kring förebyggande av fästingbett. Bär heltäckande kläder i ljusa färger när du är i områden med mycket fästingar för att upptäcka fästingar och undvika att få ett fästingbett. Ett tips är att alltid ta för vana att gå igenom kroppen när du varit ute där fästingar finns.