SÖK

E-LÄRANDE

 

Nyheter

 • Ett lyft för astma- och KOL-vården

  2018-05-15 Astma

  Satsningen ”Spirometrilyftet” för att förbättra vården för patienter med astma och KOL i primärvården gav resultat. Både nydiagnostik, antal spirometriundersökningar och användning av verktyg för diagnostik och uppföljning ökade.
  Läs mer...

 • CaPrim anpassar snabbspår för utredning av cancer

  2018-05-15 CaPrimELIN

  Att identifiera symtom som kan bero på cancer ingår i primärvårdens vardagsarbete. Mer än 70 procent av alla utredningar påbörjas där. Personalen har därför en viktig roll med att starta snabbspår för utredning av olika cancerdiagnoser, så kallade standardiserade vårdförlopp (SVF). Kunskapsteamet CaPrim banar vägen för att underlätta det arbetet.

  Läs mer...

 • Gott betyg för studentledd mottagning!

  2018-05-14 Studentmottagning

  Nöjda patienter och studenter samt ett pedagogiskt upplägg som stimulerar både studentens individuella behov och interprofessionellt lärande. Det är några av resultaten i den första vetenskapliga utvärderingen av mottagningen på AVC Gustavsberg. Där leder studenterna patientarbetet, med stöd av handledare.

  Läs mer...

 • Platser kvar till kurs om att förskriva kosttillägg!

  2018-04-20

  Undernäring är vanligt problem bland äldre personer, särskilt bland de multisjuka. Det finns mycket att vinna på att tidigt upptäcka och behandla undernäring. Under kursen den 3 och 29 maj får du som distriktssköterska bland annat lära dig mer om att genomföra en nutritionsbedömning och sätta in lämpliga åtgärder. Kursen ger dig rätten att förskriva kosttillägg.

  Läs mer...

 • Heldag om cancer - för dig som arbetar i primärvården

  2018-01-31 Bracancervård

  I Sverige insjuknar cirka 60 000 patienter i cancer varje år. Mer än 70 procent av dessa upptäcks inom primärvården. Välkommen till en heldag som tar upp de stora cancergrupperna och hur man kan använda standardiserade vårdförlopp med fokus på tidig upptäckt, riskfaktorer och behandling. Under dagen får du även höra patienter berätta om sin cancerresa.

  Läs mer...

 • Kampanj för att förändra våldsamt beteende startar!

  2018-01-18 KampanjVåld

  Fredag den 19 januari lanserar Länsstyrelsen i samarbete med många aktörer kampanjen ”Välj att sluta” som vänder sig till den som utövar våld.
  - Kampanjen sätter fokus på att det går att förändra ett våldsamt beteende. Det tar tid och är ingen enkel uppgift, men det finns hjälp att få, säger Carina Gyllner Bergmark på APC:s Kunskapsteam Våld i nära relationer, och en av aktörerna bakom kampanjen.

  Läs mer...

 • Visa fler nyheter