Egenvård vid diabetes – Injektionsteknik - Patientinformation

Verksamhet:
Fortbildning & utveckling
Ämne:
Diabetes/Endokrinologi
Publicerad av:
Mahmud Al Hakim
Datum:
2017-06-24