Diabetesansvarig distriktssköterska/sjuksköterska i primärvård

 

Denna vårdutvecklingsplan har tagits fram som ett stöd för dig som distriktssköterska/diabetessjuksköterska i vården av personer med typ 2-diabetes.

Omvårdnad vid diabetes omfattar patientutbildning och stöd med syfte att göra personen delaktig i vården och ge denne möjlighet att fatta välgrundade egenvårdsbeslut. 

 

Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Diabetes/Endokrinologi
Målgrupp:
Distriktssköterska, Sjuksköterska
Publicerad av:
Jessica Lindh
Datum:
2014-03-11

Filer