Berättelsen om Kvinnan och Mannen - om mäns våld mot kvinnor

 Broschyren "Berättelsen om Kvinnan och Mannen" erbjuder en kort utbildning om mäns våld mot kvinnor. Den är avsedd att spridas till alla verksamheter inom landstinget så att de som inte redan har en inblick i ämnet snabbt kan få det. Den kan också användas som komplement i introduktion av nyanställda. 

Utbildningen är baserad på forskning och utsatta kvinnors berättelser. För ytterligare information kan du kontakta någon av medarbetarna på APC:s enhet Våld i nära relationer >>

 

 

Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Våld i nära relationer
Publicerad av:
Jessica Lindh
Datum:
2014-02-28

Filer