Stöd i arbetet med våldsutsatta kvinnor

Våldsutsatthet i nära relationer är en vanlig orsak till ohälsa hos kvinnor. Alla kvinnor bör tillfrågas om våldsutsatthet och få ett bra bemötande när de söker vård. Vårdutvecklingsplanen med kvalitetsindikatorer är ett redskap för att kvalitetssäkra vården till våldsutsatta kvinnor.

Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Alla
Målgrupp:
Alla
Datum:
2012-11-29

Filer