Astma och allergisk rinit

Patienter med astma ska uppleva kontroll av sin sjukdom. För att uppnå detta krävs ett målmedvetet och strukturerat kvalitetsarbete både från den enskilda professionen och från hela teamet. Syftet med denna vårdutvecklingsplan är att utgöra ett stöd för personalen i primärvården i vården av patienter med astma och allergisk rinit. Syftet är också att möjliggöra en kontinuerlig utvärdering av kvalitén på verksamheten. Vårdutvecklingsplanen är baserad på Socialstyrelsens riktlinjer för vård av patienter med astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom, de regionala vårdprogrammen för astma och barnastma inom Stockholms läns landsting samt Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer för astma och allergisk rinit.

 

Här kommer du inom kort kunna ladda ner en uppdaterad vårdutvecklingsplan. 

 

 

Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Allergi
Målgrupp:
Alla
Publicerad av:
Abbe Schulman
Datum:
2012-11-15