Att förebygga psykisk belastning i sjukvårdsarbete - ett interventionsprojekt

Rapport från ett fullskaligt interventionsprojekt på en kvinnoklinik i Stockholm med syfte att kartlägga och förbättra den psykiska arbetsmiljön. Projektet genomfördes 2001-2004 och innebar enkät- och intervjuundersökningar, riktade personalstödjande åtgärder utifrån uppgivna belastningar samt utvärdering av åtgärderna. Dessutom utvärderades klinikens handlingsplan för krishantering.

Rapport 2006:1

Författare

Hans Michélsen, docent, leg psykolog

Ulla Sebrant, fil dr, universitetslektor

Abbe Schulman, med dr, överläkare

En sammanfattning av rapporten finns på pdf och rapporten i sin helhet kan beställas från enheten.

Verksamhet:
APC Forskning
Ämne:
Interprofessionellt samarbete, Psykisk Hälsa
Målgrupp:
Alla
Publicerad av:
Lars Wahlström
Datum:
2012-11-06

Filer