Tillbaka i Stockholm efter tsunamikatastrofen - Nådde stödet fram?


En i huvudsak deskriptiv redogörelse för vad 1939 hemvändande Stockholmare svarat på en enkät som skickades ut 14 månader efter tsunamikatastrofen. I rapporten beskrivs vad de svarande utsattes för under själva katastrofen, vilket medicinskt och psykologiskt stöd de erhöll på Arlanda flygplats, i hemkommunerna och från hälso- och sjukvården samt medicinskt och psykiskt hälsotillstånd vid tidpunkten för enkätifyllandet.

 

 

Rapport 2007:1

Författare

Hans Michélsen, docent, leg psykolog

Abbe Schulman, med dr, överläkare

Eva Håkanson, leg psykolog

Christina Hultman, docent, leg psykolog

Kan beställas i tryck från enheten.

Verksamhet:
Kris- och katastrofpsykologi
Ämne:
Kris- och katastrofpsykologi
Publicerad av:
Lars Wahlström
Datum:
2012-11-06

Filer