Vägar genom sorg

Skriften Vägar genom sorg vänder sig i första hand till den som just förlorat en nära anhörig genom dödsfall. Den beskriver hur sorgen normalt kan upplevas, vilka uttryck den tar och hur den förändras med tiden. Skriften tar också upp när och var man vid behov kan söka hjälp om sorgen blir för svår. Den innehåller också några tips på böcker för såväl barn och ungdomar som vuxna.

Även om Vägar genom sorg är tänkt för den som är närmast anhörig kan den också fungera som stöd och vägledning för släkt och vänner för att dessa bättre skall förstå hur de skall kunna vara den närmast sörjande till stöd. Författare är Eva Håkanson.

Skriften som text kan laddas ner som pdf men kan också beställas i sin helhet som broschyr i flerfärgstryck.


Pris: 1-10 ex. 45 kr/st, 11-99 ex. 30 kr/st, 100- 15 kr/st, exklusive moms och porto.

För beställning: klicka på beställningsformuläret.

Vid ytterligare information vänligen kontakta Charlotte Therup Svedenlöf på mail: charlotte.therup-svedenlof@sll.se
eller ring på : Tel: 08-524 88 903 eller 0707-37 52 32

Verksamhet:
APC Forskning
Ämne:
Psykisk Hälsa
Målgrupp:
Alla
Publicerad av:
Lars Wahlström
Datum:
2012-11-06

Filer