Publicerat

 1. Egenvård vid diabetes - Problem med magen

  Verksamhet:
  APC Fortbildning
 2. Egenvård vid diabetes – Injektionsteknik - Patientinformation

  Verksamhet:
  APC Fortbildning
 3. Egenvård vid diabetes – Min Diabetesvård - DIABETES 2017

  Verksamhet:
  APC Fortbildning
 4. Energiberikning

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  När aptiten är liten och matportionerna små kan maten berikas för att den ska bli mer energi- och näringstät. Här ges några förslag på berikningar i olika maträtter.

 5. Förbättringsarbete diabetes i primärvården i Region Stockholm. En strukturerad vårdprocess - DiaCertmodellen.

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  Typ 2 Diabetes är kronisk sjukdom som kräver regelbunden uppföljning i primärvården. Uppföljningen är ofta suboptimal, som kan leda till ojämlikheter inom vården med avseende på tillgång till sjukvård och vårdens resultat. I Sverige finns stora procentuella skillnader mellan landstingen och inom landstingens vårdcentraler. Hög andel personer med diabetes med höga HbA1c värden är ofta relaterat till ett socioekonomiskt svagt område. Det är av största vikt att följa upp alla personer med diabetes på ett strukturerat och individanpassat sätt för att möjliggöra jämlika vård.

 6. Gener kan ligga bakom att diabetiker svarar sämre på fysisk aktivitet

  Verksamhet:
  APC Forskning

  Motion är viktigt för att förebygga och behandla typ 2-diabetes. Nu visar en ny avhandling från Karolinska Institutet att typ 2-diabetiker eller personer med nedsatt glukostolerans kan ha sämre genetiska förutsättningar att tillgodogöra sig motion än friska.

 7. Grupputbildningamaterial: Diabetes

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  Du som tidigare gått kursen ”Lär dig starta personcentrerade gruppträffar för vuxna med typ 2 diabetes” kan nu beställa APC:s nya grupputbildningsmaterial.

 8. Hälsosamtal med 75-åringar

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  Denna vårdutvecklingsplan med kvalitetsindikatorer kan användas som en handbok och syftar till att underlätta distriktssköterskans arbete och säkerställa kvaliteten på hälsosamtalen med 75-åringar i hemmet.

 9. Individuell kostplan

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  Till hemtjänst eller anhörig. Blankett för individuell kostplan - nutritionsordination i samråd med patienten

 10. Information om Fortbildning & utveckling

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  I denna informationsbroschyr kan du läsa mer om Fortbildning och utveckling och om hur enheten är organiserad. 

 11. Informationsmaterial

  Verksamhet:
  APC VIL
 12. KBT-program hjälper fler med ryggont tillbaka till jobbet

  Verksamhet:
  APC Forskning

  Kognitiv beteendeterapi i kombination med ökad fysisk aktivitet kan vara en bra metod för att hjälpa personer med rygg- och nackbesvär att komma tillbaka till jobbet. Det visar en ny avhandling från Karolinska Institutet.

 13. KOL

  Verksamhet:
  APC Fortbildning
 14. Kostråd till dig som är förstoppad

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  En folder med kostråd vid förstoppning. Frukostförslag samt recept. 

 15. Kostråd till dig som behöver extra energi och näring

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  Några goda råd till dig som behöver extra energi och näring. Exempel på dryck, bra mellanmål och en bra måltidsordning.

 16. Kroppsliga besvär efter tsunamin - tre sätt att undersöka överlevandes upplevelser och reaktioner

  Verksamhet:
  Kris- och katastrofpsykologi

  Denna rapport sammanfattar resultat från studier av kroppsliga reaktioner hos drabbade efter tsunamikatastrofen 2004. Undersökningarna skedde genom tre metoder: enkäter, intervjuer och sjukgymnastisk kroppsundersökning. Många hade kvarstående kroppsliga besvär både ett och tre år efter katastrofen. Kroppsliga besvär var vanliga hos drabbade, även utan att man blivit kroppsligt skadad. En femtedel av de drabbade rapporterade kroppsliga besvär utan samtidiga psykiska besvär.

  Rapporten är av särskilt intresse för akutmottagningar, primärvården och smärtmottagningar.

 17. Läkemedel för rökavvänjning

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  Sammanställt av Lena Lundh, distriktssköterska, med.dr., Akademiskt primärvårdscentrum, Sjuksköterskor mot Tobak, Agneta Hjalmarsson psykolog, docent, Psykologer mot Tobak och Margareta Pantzar psykolog, Psykologer mot Tobak.

  För mer information kontakta:

  Lena Lundh, tobaksprevention, levnadsvanor
  lena.k.lund@sll.se

 18. Lärosäten i samverkan

  Verksamhet:
  APC VIL

  Arbete med VIL sker i nära samverkan med universitet, högskolor och många fler.

 19. Matförslag på enkla rätter du hittar i butiken

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  Folder med matförslag på enkla rätter, både till lunch, middag, mellanmål och som efterrätt.

 20. Medarbetare

  Verksamhet:
  APC VIL

  Enheten består av sju VIL-samordnare med olika profession.