Diagnostik och utredning av patienter med depressiva symtom på Tranebergs vårdcentral

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Psykisk Hälsa
Projektledare:
Åsa Andreasson
Projektstart:
2012-10-17

Beskrivning

Depression är en folksjukdom. Flera studier visar att patienter med psykisk ohälsa är långt fler än vad som framkommer vid diagnossättning av registrerade besök. Vårdcentralen skall vara första instans för såväl identifiering som behandling och uppföljning av patienter med depressionssjukdom. Det finns ett regionalt vårdprogram för Stockholms läns landsting som anger riktlinjer för diagnos, utredning och uppföljning av patienter med depressiva besvär.

Filer