Diagnostik av kronisk obstruktiv lungsjukdom på Tranebergs vårdcentral

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Astma och KOL, Vesta
Projektledare:
Helena Rosén
Projektstart:
2012-10-17

Beskrivning

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en allvarlig, vanligt förekommande och underdiagnostiserad sjukdom. Tidig diagnos är viktigt för att hjälpa patienten till rökstopp. Underdiagnostik av KOL är som ett problem på Tranebergs vårdcentral. Litteraturgenomgång visar att rökning, hög ålder, dyspné, hosta samt upprepade luftvägsdiagnoser och ökad förskrivning av luftvägsläkemedel är riskmarkörer för KOL.

Filer