Diagnostik av neuropatisk smärta i primärvården - följsamhet till gällande riktlinjer

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Smärta, Vesta
Projektledare:
Pernilla Fritz
Projektstart:
2012-10-17

Beskrivning

Många patienter som söker primärvården gör det på grund av smärta i någon form vilket kräver noggrann diagnostik för optimalt riktad behandling. Diagnostiken är extra viktig för att finna eventuell neuropatisk smärta vilken anses mer komplicerad avseende behandling och vilken står för ett stort lidande hos flera patienter och bör upptäckas tidigt för att minimera risken för långvariga smärttillstånd.

Filer