Diagnostik av Hjärtsvikt i primärvården

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Hjärta/kärl, Vesta
Projektledare:
Marie Louise Butler
Projektstart:
2012-10-17

Beskrivning

Hjärtsvikt är en allvarlig sjukdom som leder till ökad morbiditet samt mortalitet. I Sverige sätts diagnosen i ungefär hälften av fallen av allmänläkare. Flera studier visar att det sker en över- och underdiagnostik om man endast förlitar sig på symtom, statusfynd och/eller hjärtlungröntgen, vilka fortfarande är det vanligaste inom primärvården. Vi undersökte hur NT-ProBNP används på Täby Centrum Doktorn samt hur diagnosen hjärtsvikt sattes. Specifikt undersöktes vid vilka symtom/statusfynd NT-ProBNP ordinerades, hur patologiska NT-ProBNP utreddes vidare samt vilka utredningar, symtom eller statusfynd som ledde till diagnosen hjärtsvikt.

Filer