Diagnostik och uppföljning av patienter med Kronisk obstruktiv lungsjukdom på Capio vårdcentral Rågsved

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Astma och KOL
Projektledare:
Maria Egorova
Projektstart:
2017-05-19

Beskrivning

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en vanligt förekommande, långsamt förlöpande och potentiellt dödlig sjukdom som fortsätter vara underdiagnostiserad både i Sverige och globalt.Syftet var att kartlägga diagnostik och uppföljning av patienter med KOL-diagnos på Capio Vårdcentral Rågsved genom att undersöka följsamhet till SFAM:s kvalitetsindikatorer.


Filer