Användningen av IRLS skattningsskala och Pramipexol i handläggning av restless legs syndrom/Willis-Ekboms sjukdom på Huddinge Akademiska vårdcentral

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Annat
Projektledare:
Ameen Hady
Projektstart:
2017-05-19

Beskrivning

 Restless leg syndrom (RLS), även benämnt Willis Ekbom Disease (WED), är en vanlig neurologisk sjukdom som diagnostiseras kliniskt med hjälp av fyra kriterier och efter uteslutande av bakomliggande orsak. En symtomskattningsblankett (IRLS) bör användas för bedömning av sjukdomens svårighetsgrad. Pramipexol rekommenderas för behandling av svår RLS. Det är okänt hur stor andel patienter med RLS diagnos på Huddinge vårdcentral som fått fylla i IRLS och som fått Pramipexol.


Syftet är att undersöka hur stor andel av patienterna med RLS som fick fylla i IRLS blankett, hur stor andel som fick behandling med Pramipexol, hur stor andel som fick fortsätta med denna typ av behandling i minst ett år och om skillnad i kön påverkar någon av ovannämnda frågor.

Filer