Bättre vård med patientmedverkan på lättakuten?

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Annat
Målgrupp:
ST-läkare
Projektledare:
Milad Denno
Projektstart:
2016-11-25

Beskrivning

Patientmedverkan är en viktig del i vården som kan utvecklas för att bidra till nöjdare patienter och mer effektiv vård. Ett sätt att öka patientmedverkan är att, i väntrummet före läkarbesök, låta patienten fylla i sina egna uppgifter inklusive en besvärsritning..
Syftet var att undersöka patienters och läkares uppfattning av nyttan med ett besvärsformulär som verktyg för att öka patientmedverkan och eventuellt utveckla vården. Ett sekundärt syfte är att undersöka om patientens kön påverkar uppfattningen av nytta.

Filer