Behandlas patienter med förmaksflimmer med antikoagulantia enligt riktlinjerna? En journalstudie på Stuvsta vårdcentral

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Hjärta/kärl
Målgrupp:
ST-läkare
Projektledare:
Amir Mahdi Mojtahedi
Projektstart:
2016-11-25

Beskrivning

Den vanligaste rytmrubbningen i hjärtat, är förmaksflimmer (FF). 2,9% av den vuxna befolkningen beräknas ha FF. Undersökningar visar FF är underdiagnostiserat inom primärvården. FF ökar risken för stroke. Risken går att minska med antikoagulantiabehandling i form av Waran och NOAK. Enligt Stockholms läns läkemedelskommittés behandlingsriktlinjer bör risken för stroke hos patienter med FF skattas med hjälp av CHA2DS2-VASc inför ställningstagande till antikoagulantiabehandling.


Syfte var att undersöka om riktlinjerna för behandling enligt CHA2DS2-VASc hos patienter med FF följs på SVC, hur fördelningen avseende val av Waran respektive NOAK ser ut, om det finns någon skillnad i behandling mellan könen samt om TSH kontrollerats i samband med diagnos.

Filer