Diagnostik och behandling av okomplicerade nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor i fertil ålder

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Infektion och hud
Projektledare:
Ali Al-Sammarraie
Projektstart:
2016-11-25

Beskrivning

Nedre urinvägsinfektion är en av de vanligaste diagnoserna i primärvården. Enligt STRAMA-rekommendationer (Strategigruppen för Rationell Antibiotikaanvändning och Minskad Antibiotikaresistens) ska man sätta in antibiotikabehandling utan ytterligare diagnostisk undersökning (urinsticka) vid minst två av de klassiska symtomen som sveda, täta urinträngningar och frekventa miktioner hos icke-gravida kvinnor i fertil ålder 18–45 år.


Syftet med denna studie är att granska och klarlägga rutiner för diagnostik och behandling vid nedre okomplicerade urinvägsinfektioner hos icke-gravida kvinnor i fertil ålder 18–45 år på Alby VC under tidsperioden 2015-01-01 och 2015-12-31. Vi kommer dessutom att kontrollera följsamheten till STRAMA rekommendationer.

Filer