Läkarens syn på rökning i samhället - Kunskap och attityd till rökning

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Annat, Vesta
Målgrupp:
ST-läkare
Projektledare:
Cesar Robleto Joiner
Projektstart:
2016-05-12

Beskrivning

Vårdpersonalens kunskap och attityd kring rökning är mycket viktiga faktorer för att kunna påverka patienternas motivation att sluta röka. Syftet med studien var att studera kunskap och attityd till rökning hos allmänläkarna på Ringens vårdcentral.

Filer