Diabetes typ 2 på Din Vårdcentral Bagarmossen

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Diabetes/Endokrinologi
Projektledare:
Tove Eriksson
Projektstart:
2015-11-27

Beskrivning

Socialstyrelsen uppdaterade 2015 Nationella riktlinjer för diabetesvård. Ett viktigt förbättringsområde är att minska andelen patienter med riskfyllt HbA1c (≥70 mmol/mol). För patienter med diabetes typ 2 har Socialstyrelsen satt upp följande nationella målnivåer: andel med HbA1c > 70 mmol/mol (< 10%), blodtryck under 140/85 mmHg (≥ 65%), andel icke-rökare (≥ 99%), årlig fotundersökning (≥ 96%) samt ögonbottenundersökning var tredje år (≥ 95%). Syftet med studien var att kartlägga patienter med diabetes typ 2 och riskfyllt HbA1c på Din Vårdcentral Bagarmossen, och jämföra dem med patienter som når målvärde för HbA1c   (≤52 mmol/mol) med avseende på ålder, kön och BMI samt fem kvalitetsindikatorer. Studien syftade också till att undersöka respektive grupps måluppfyllelse för Socialstyrelsens fyra kvalitetsindikatorer.

Filer