Att vaccinera eller inte? Varför väljer föräldrar att vaccinera eller att inte vaccinera sina barn enligt vaccinationsprogrammet?

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Infektion och hud, Vesta
Projektledare:
Jonas Sullivan
Projektstart:
2015-09-18

Beskrivning

Våren 2012 drabbades Sverige av ett mässlings och ett röda hund utbrott. Båda var centrerade i Järnaområdet söder om Stockholm.  Järna är ett område med lägre vaccinationstäckning jämfört med övriga Sverige. På grund av risken för ytterligare utbrott av ”vaccine preventable diseases” (VPD) i Järnaområdet vore det önskvärt med fördjupad förståelse om varför föräldrar i Järna avstår från vaccinering i högre grad än övriga Sverige. Syftet var att få en fördjupad förståelse för varför en grupp utvalda föräldrar i Järna väljer att följa eller att avstå från det svenska vaccinationsprogrammet.

Filer