Är patientnära d-dimertest säkert att använda inom primärvården?

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Hjärta/kärl, Vesta
Projektledare:
Mattias Olsson
Projektstart:
2015-05-07

Beskrivning

Djup ventrombos (DVT) och lungemboli (LE) är allvarliga, potentiellt dödliga, men behandlingsbara tillstånd. Det kräver snabb diagnostik och behandling. Då patienter med dessa tillstånd söker sig till primärvården, är det viktigt att man snabbt, och säkert kan avfärda misstanke om venös tromboembolisk sjukdom alternativt skicka berörd patient vidare för fortsatt utredning. Syftet är att utröna huruvida patientnära d-dimertest på ett säkert sätt kan användas inom primärvården för att utesluta tromboembolisk sjukdom vid misstanke, men där sannolikheten för sjukdomen är låg.

Filer