Diagnostisk nytta av mätning av F-Hb vid misstanke på organisk tjocktarmssjukdom

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Mag- och tarmsjukdomar, Vesta
Projektledare:
Thomas Teinert
Projektstart:
2015-05-07

Beskrivning

Mätning av hemoglobin i feces görs ofta rutinmässigt på primärvårdspatienter med symptom som kan misstänkas bero på organisk tjocktarmsjukdom. Ibland används metoden som en vattendelare mellan exspektans och endoskopisk utredning. Det anses vara en pålitlig metod med en hög grad av specificitet och sensitivitet. Syftet är att dels kartlägga positiva samt negativa F-Hb tagna på Husläkarna i Österåker och se fördelningen av vidare utredningar samt därtill ställda diagnoser inkluderat skillnader mellan könen, dels att se andelen av patienter med negativa prover som inom 6 månader erhåller någon diagnos inom ramen för organisk tjocktarmsjukdom.

Filer