Kvaliteten av astmavård för vuxna patienter vid Familjeläkargruppen Odenplan

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Astma och KOL, Vesta
Projektledare:
Michael Hedlund
Projektstart:
2014-12-17

Beskrivning

Astma är en kronisk sjukdom med en förekomst hos 6-10% bland den vuxna befolkningen. Underdiagnostisering, bristfällig behandling och uppföljning är vanligt.  Kvalitetsindikatorer för astmavård specificerades av Svensk Förening för Allmänmedicin (SFAM) 2004-03-03.


Studiens syfte är att utifrån tre av SFAM:s kvalitetsindikatorer granska kvaliteten av astmavård för vuxna patienter (>18 år) vid vårdcentralen Familjeläkargruppen Odenplan (FLGO), samt att jämföra eventuella kvalitetsskillnader mellan patienters kön. Kvalitetsindikatorerna är; andelen patienter med diagnos astma, andel patienter med dokumenterad uppgift om rökvanor, och andelen patienter som har genomfört en spirometri.

Filer