Diagnos och behandling av urinvägsinfektion hos kvinnor

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Infektion och hud, Vesta
Projektledare:
Ferzana Kamal
Projektstart:
2014-12-17

Beskrivning

Akut cystit eller okomplicerad nedre urinvägsinfektion(UVI) är vanlig besöksorsak i primärvården. Cirka hälften av alla kvinnor får minst en UVI under sitt liv. STRAMA har presenterat riktlinjer för handläggning av okomplicerad UVI hos kvinnor där diagnos UVI kan ställas om minst två av symtomen sveda, trängningar och frekventa miktioner föreligger med avsaknad av genitala besvär, feber och flanksmärta. Ytterligare provtagning är då inte nödvändig för diagnos och patienten kan i dessa fall få empirisk behandling dvs antibiotikabehandling där diagnos ställs enbart på symtom. STRAMA har också utformat riktlinjer för val av antibiotikabehandling vid UVI.

Filer