Diagnostik och behandling av okomplicerade nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor i fertil ålder på Bredängs Vårdcentral

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Infektion och hud, Vesta
Projektledare:
Lilia Fumanova
Projektstart:
2014-12-04

Beskrivning

Nedre urinvägsinfektion är en av de vanligaste diagnoserna som ställs i primärvården.   Enligt STRAMA-rekommendationer ska man sätta in antibiotikabehandling utan ytterligare undersökning vid klassiska symtom hos icke-gravida kvinnor.


Syftet med studien är att belysa rutiner för diagnostik och behandling vid nedre okomplicerad urinvägsinfektion hos icke-gravida kvinnor i fertil ålder (18-45 år) på Bredängs VC under 2013 och jämföra detta med STRAMA-rekommendationer

Filer