Knäbesvär hos fysiskt aktiva

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Rörelseorganen, Vesta
Projektledare:
Sofie Blume
Projektstart:
2014-12-04

Beskrivning

Knäbesvär av oklar natur och av traumatisk natur är vanliga sökorsaker i primärvården och drabbar ofta fysiskt aktiva personer i arbetsför ålder med stora konsekvenser för såväl individ och samhälle, inte minst i form av arbetsoförmåga.


I detta VESTA-projekt har en översiktlig forskningsplan för doktorandstudier utformats och de planerade studierna beskrivs i ”Material och metoder".

Filer