Diabetes typ 2 på Brommaplans vårdcentral I vilken utsträckning nås målvärden för HbA1c, blodtryck och blodfetter enligt Nationella riktlinjer?

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Diabetes/Endokrinologi, Vesta
Projektledare:
Annika Eriksson
Projektstart:
2014-11-27

Beskrivning

Diabetes typ 2 är en vanlig sjukdom. Genom en avvägd behandling av förhöjt blodsocker och andra riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom kan diabeteskomplikationer fördröjas eller förhindras. Syftet med studien var att undersöka hur stor del av patienterna med diabetes typ 2 på Brommaplans vårdcentral som uppnår målvärden uppsatta av Socialstyrelsen 2010 för glykerat hemoglobin (HbA1c), blodtryck och Low Density Lipoprotein (LDL) och att se om måluppfyllnad påverkas av kön, ålder, diabetesduration och BMI.

Filer