Diagnostisering och antibiotikaförskrivning vid nedre okomplicerad UVI, hos kvinnor i fertil ålder, på Hallunda Vårdcentral under 2013

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Infektion och hud, Vesta
Projektledare:
Eitmad Ashak
Projektstart:
2014-11-27

Beskrivning

Okomplicerad nedre urinvägsinfektion (nedre UVI) hos kvinnor är en vanlig sökorsak i primärvården.  Enligt Läkemedelsverkets och STRAMAs behandlings-rekommendationer krävs vid nydebuterade typiska symtom, (≥2 av sveda, täta trängningar, och/eller frekventa miktioner) med vissa undantag, ingen laboratoriediagnostik före behandling. För övriga finns råd avseende urinsticka, samt urinodling i tillämpliga fall.
Vid Hallunda vårdcentral (VC) finns även ett lokalt vårdprogram.
Syftet med studien var att belysa diagnostik- och behandlingsrutiner vid nedre UVI hos yngre kvinnor på Hallunda VC under 2013 och jämföra dem de egna och STRAMAs rekommendationer.

Filer