AT-läkares syn på allmänmedicin - en kvalitativ intervjustudie

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Annat, Vesta
Projektledare:
Erica Rothlind
Projektstart:
2014-06-05

Beskrivning

Det råder brist på allmänläkare i Sverige och AT-läkare utgör en viktig grupp för framtida rekrytering. Intryck under AT kan påverka den enskilda läkaren vid val av specialitet. Det saknas studier om AT-läkares syn på allmänmedicin. Med AT avses allmäntjänstgöring.


Syftet var att få en inblick i enskilda AT-läkares syn på allmänmedicinplaceringen under AT och på allmänmedicin som specialitet.

Filer