Diagnostik och handläggning av patienter under 50 års ålder med ”Outredd dyspepsi” vid Tumba VC

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Mag- och tarmsjukdomar, Vesta
Projektledare:
Ghulam Mustafa
Projektstart:
2014-01-23

Beskrivning

Magbesvär är en av de vanligaste orsakerna till läkarbesök i primärvården. Trots att en stor del av de drabbade individerna inte söker vård orsakar dyspepsibesvär tre procent av läkarbesöken på vårdcentraler. I klinisk praxis har det visat sig att det är vanligt att patienter får protonpumpshämmare som provbehandling utan någon som helst utredning. SBU avråder från detta. Gastroskopi är den vanligaste utredningen, men alternativet ”test and treat” ger samma grad av nöjdhet och symptomlindring men anses hälsoekonomiskt fördelaktigt hos dyspeptiker under 50 års ålder utan alarmssymtom.  Syftet med denna studie är att kartlägga diagnostik och handläggning av patienter med outredd dyspepsi på Tumba vårdcentral, och hur handläggningen påverkats av en utbildningsinsats om utredningsalternativen ”gastroskopi direkt” och ”test and treat” strategin. Påverkar utbildningen proportionen mellan de som först utreds överhuvudtaget och de som istället får protonpumpshämmare förskrivet direkt utan någon utredning, samt, hos de som utreds, ändras proportionen mellan de som gastroskoperas och de som istället utreds med Helicobacter pylori-diagnostik med antingen fecestest eller serologi?

Filer