Diabetes typ 2 – måluppfyllnad avseende HbA1c och blodtryck på Forums vårdcentral

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Diabetes/Endokrinologi, Vesta
Projektledare:
Mariam Salam
Projektstart:
2014-01-23

Beskrivning

Diabetes mellitus typ 2 (DMII) är en kronisk sjukdom som kännetecknas av insulinresistens och relativ insulinbrist som kan ge skador i nerver och små kärl med smärta, synnedsättning och hjärt-kärlsjukdom som följd. I Sverige beräknas ca 300 000 individer i den vuxna befolkningen ha DMII.
Syftet var att undersöka i vilken utsträckning Socialstyrelsens behandlingsmål avseende HbA1c och blodtryck uppnås för patienter med DMII på Forums vårdcentral.

Filer