Registrering av kvalitetsindikatorer avseende patienter med KOL på Tensta Vårdcentral under 2012

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Astma och KOL
Projektledare:
Fotini Eleftheriadou
Projektstart:
2013-11-22

Beskrivning

KOL är en progredierande inflammatorisk lungsjukdom som karakteriseras av kronisk luftvägsobstruktion. Majoriteten av patienterna med KOL sköts av primärvården. Kvalitetsindikatorer som bedöms viktiga för en god vårdkvalitet hos patienter med KOL innefattar andel patienter med registrerad tobaksanamnes, motionsvanor, BMI, KOL-stadium och spirometri.

Syftet var att granska registreringen av de ovan angivna kvalitetsindikatorer på Tensta Vårdcentral. Dessutom att undersöka om det finns skillnad i registreringen mellan Medrave 4 och läkar- och/eller sjuksköterskejournaler.

Filer