Att leva med flera kroniska sjukdomar

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Vesta, Äldres hälsa
Projektledare:
Linnea Sjöberg
Projektstart:
2013-11-22

Beskrivning

En stor del av befolkningen lider av kroniska sjukdomar. Det är också mycket vanligt att personer drabbas av flera kroniska sjukdomar och antalet patienter med flera kroniska sjukdomar ökar i och med en åldrande befolkning. Patienter med flera kroniska sjukdomar är en mycket vanlig patientgrupp i primärvården. 
Syftet med denna studie var att ta reda på patienters upplevelse av att ha flera kroniska sjukdomar.

Filer