Är behandlingen av hjärtsivkt hos kvinnor och män jämlik? (kvalitativ)

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Hjärta/kärl, Vesta
Målgrupp:
ST-läkare
Projektledare:
Katarina Reuterwall
Projektstart:
2013-05-24

Beskrivning

Syftet med denna studie är att undersöka i vilken utsträckning riktlinjer från SFAM och European Society of Cardiology (ESC) följdes vid behandlingen av hjärtsviktspatienter med avseende på ACE-hämmare/ARB på CVL och undersöka om det fanns en skillnad vid behandling av kvinnliga respektive manliga patienter.

Filer