Att vara ansvarig distriktsläkare för patienter med hemsjukvård

Information

Verksamhet:
APC Forskning
Ämne:
Interprofessionellt samarbete
Målgrupp:
AT-läkare, Distriktssköterska, Specialistläkare, allmänmedicin, Specialistläkare, annat, ST-läkare, Sjuksköterska, Verksamhetschef, Specialistsjuksköterska
Projektledare:
Sonja Modin,Med. Dr.
Projektmedlemmar:
Ingrid Hylander, Docent, CeFAM, Karolinska institutet, Lena Törnkvist, Docent, CeFAM, Katolinska institutet, Anna Karin Furhoff, Docent
Finansiering:
Stockholms läns landsting
Projektstart:
2018-09-12

Beskrivning

 


Både hemsjukvårdspatienters hälsoproblem och deras vård är komplicerade och många vårdgivare är inblandade. Distriktsläkaren sköter stora delar av den medicinska vården via distriktssköterskan.


Syftet var att söka orsaker till att distriktsläkarna sköter den medicinska vården av hemsjukvårdspatienter via distriktssköterkan utan direktkontakt med patienten och att undersöka hur de upplever detta.

Metoden grundad teori och semistrukturerade intervjuer med distriktsläkare i som berättar om erfarenheter från vården av en av sina hemsjukvårdspatienter användes.

Resultat: Patienternas svårigheter att berätta och klara av att hantera sin vård ledde till problem att ha kontroll över den medicinska vården. Patienterna komplicerade problem bidrog också. Läkarna var därför beroende av att kunna förlita sig på information, behandling och övervakning av distriktssköterskorna. I samarbetet med distriktssköterskan kunde läkaren antingen anta rollen som medicinsk ledare eller som medicinsk konsult.


Publikationer                       Family physicians' effort to stay in charge of the medical treatment when patients have home care by district nurses. A grounded theory study, 2009 http://www.biomedcentral.com/1471-2296/10/45


                                            Family physicians' experiences when collaborating with district nurses in home care-based medical treatment. A grounded theory study, 2010 http://www.biomedcentral.com/1471-2296/11/82/


Projektstatus                                   Avslutat