Korrelation mellan upplevd livskvalitet och objektiva mått som kan påverka hälsa hos patienter i primärvården (kvantitativ studie)

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Levnadsvanor, Vesta
Projektledare:
Alice Hervius
Projektstart:
2013-01-30

Beskrivning

Body Mass Index (BMI), midjehöjd, midjeomfång och motionsgrad är objektiva mått som kan påverka hälsa. Korrelation finns mellan ökat BMI och minskad livskvalitet i studier på överviktiga patienter. Evidens finns för att en ökning av en patients fysiska aktivitet förbättrar patientens livskvalitet. Enligt vår kännedom saknas svenska studier på patienter i primärvården om hur objektiva mått korrelerar till patienters upplevda livskvalitet. Syftet med denna studie är att hos patienter i primärvården undersöka korrelationen mellan upplevd livskvalitet och objektiva mått som kan påverka hälsa och därmed pröva hypotesen att man med ett högre BMI, högre midjehöjd, större midjeomfång samt en lägre motionsgrad inte nödvändigtvis upplever en sämre livskvalitet.

Filer