Diagnostik och handläggning av patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom vid Aleris Husläkarmottagning Näsby Park

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Astma och KOL, Vesta
Projektledare:
Zaklina Milenkovski
Projektstart:
2012-12-20

Beskrivning

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är den fjärde vanligaste dödsorsaken i världen och sjukdomen väntas öka i prevalens. Rökning är den dominerande orsaken. Syftet med studien var att kartlägga diagnostik och handläggning av patienter med KOL på Aleris Husläkarmottagning i Näsby Park (AHNP) med ledning av SFAM´s kvalitetsindikatorer och följsamhet till dessa. Andel patienter med KOL, hur många av dessa som genomfört spirometri, uppgift om rökmängd i journalerna angivet i paket/år samt eventuell rökfrihet under studieperioden studerades.

Filer