Diagnostik och uppföljning av KOL - en journalstudie på Nykvarns vårdcentral

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Astma och KOL, Vesta
Projektledare:
Suzan Gorgis
Projektstart:
2012-10-19

Beskrivning

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är starkt kopplat till rökning och medför en påtagligt ökad risk för tidig död. KOL är en vanligt förekommande sjukdom i primärvård men underdiagnostiserad. Tidigt upptäckt och behandling kan minska symptomen och påverka sjukdomsförloppet. Projektet syftar till att studera journalinnehåll med avseende på diagnostik och uppföljning av patienter som sökt Nykvarns vårdcentral med diagnosen KOL. Bland annat granskas andelen av patienter som sökt vårdcentralen där diagnosen KOL satts, andel där spirometri genomförts och där rökvanor registrerats.

Filer