Diagnostik av akut cystit hos kvinnor i fertil ålder. Klinisk bild eller urinsticka?

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Infektion och hud, Vesta
Projektledare:
Ioanna Makradima
Projektstart:
2012-10-19

Beskrivning

Akut cystit hos kvinnor är en av de vanligaste infektionerna i primärvården. Detta innebär höga kostnader för sjukvården. Enligt läkemedelsverkets riktlinjer, får diagnosen baseras enbart på de viktiga symptomen sveda, trängningar, ökad urinfrekvens, genitala symptom, feber/flanksmärta hos kvinnor utan riskfaktorer och urinsticka får tas enbart när symptomen är otypiska. Syftet är att förbättra framtida rutiner kring diagnossättningen av akut cystit med mål att försäkra att den rätta diagnosen ställs och minska sjukvårdens kostnader.

Filer