Behandlingsval och behandlingseffekt hos patienter med lateral epikondylit på Capio vårdcentral Lidingö

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Rörelseorganen, Vesta
Projektledare:
Diana Faisal
Projektstart:
2012-10-17

Beskrivning

Lateral epikondylit är en av de vanligaste orsakerna till smärta i armbågstrakten i primärvården. Orsaken är sannolikt repetitivt monotont arbete och överbelastning på extensorsenan. Den vanligaste behandlingen är NSAID, vila och sjukgymnastik, men även kortisoninjektion. Symtomsdurationen anses vara 6-24 månader. Studier visar att sjukgymnastik är en effektiv behandling på lång sikt. För att kartlägga vårdcentralens behandlingsval och beskriva effekten av vald behandling genomfördes denna studie vid Capio vårdcentral Lidingö.

Filer