Bristande vetenskapligt underlag för läkemedelsgenomgångar i primärvården

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Vesta, Äldres hälsa
Projektledare:
Katharina Schmidt-Mende
Projektstart:
2012-10-17

Beskrivning

Läkemedelsgenomgångar i vårdteam syftar till att minska läkemedelsrelaterade problem hos äldre patienter som behandlas med många läkemedel. Enligt tidigare undersökningar saknas det vetenskapligt stöd för att bedöma om denna intervention förbättrar dödlighet, sjukvårdskonsumtion i form av sjukhusintagning eller livskvalitet.

Filer