Beskrivning av kvalitetsindikatorer för omhändertagande av kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) på Skytteholms Vårdcentral

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Astma och KOL, Vesta
Projektledare:
Mattias Schmidt
Projektstart:
2012-10-16

Beskrivning

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en inflammatorisk luftrörs- och lungsjukdom. Tobaksrökning är den viktigaste orsaken. Överdödligheten hos KOL-patienter är betydande, men KOL är oftast möjlig att förebygga och kan även behandlas hos många patienter. Rökstopp är en central del. Då majoriteten av KOL-patienterna kontrolleras i primärvården, är det av största vikt att kvaliteten på vården där är optimal för att minska mortalitet och morbiditet för denna patientgrupp.

Filer