Behandling av okomplicerad nedre urinvägsinfektion hos kvinnor på Trångsunds vårdcentral Följs gällande riktlinjer?

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Infektion och hud, Vesta
Projektledare:
Raghad Naima
Projektstart:
2014-12-04

Beskrivning

Nedre urinvägsinfektion (cystit) är en vanlig sökorsak i primärvården. Läkemedelsverket har i samarbete med Strategigruppen för Rationell Antibiotikaanvändning och Minskad Antibiotikaresistens (STRAMA) utarbetat rekommendationer för behandling av cystit hos kvinnor. Svensk Förening för Allmänmedicins råd för kvalitet och patientsäkerhet (SFAM-Q) har tagit fram kvalitetsindikatorer för antibiotika användning av cystit hos kvinnor > 18 år i primärvården.
Syftet med studien är att kartlägga om behandlingsrutiner vid cystit hos kvinnor > 18 år på Trångsunds vårdcentral överensstämmer med Läkemedelsverkets och STRAMAs rekommendationer samt om vårdcentralen når SFAMs mål för god kvalitet vid behandling av cystit.

Filer