Brister och behov för en god demensvård inom primärvård

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Vesta, Äldres hälsa
Projektledare:
Rafika Ghozzi
Projektstart:
2014-06-05

Beskrivning

Demens är en diagnos för en rad symptom som kan bero på olika sjukdomar och skador. Demens står för den fjärde största diagnosen i Sverige och 140 000-150 000 individer har denna diagnos, en siffra som kommer att stiga i takt med att den äldre befolkningen ökar i antal. Varje år insjuknar uppemot 25 000 personer i en demenssjukdom. Kunskapen om demens är bristfällig.
Som del av ett större projekt, ”Primärvårdens demensteam för fortbildning och utveckling” var syftet med studien att ta reda på några distriktsläkares syn på vård och behandling samt svårigheter i den kliniska vardagen rörande patienter med demenssjukdom.

Filer