Behandling av depression på Täby Vårdcentral under 2011-2012

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Psykisk Hälsa
Projektledare:
Anna Siebenmann
Projektstart:
2013-12-06

Beskrivning

Depression är en mycket vanlig sjukdom som orsakar lidande. Det medför också stora kostnader för samhället. Riktlinjer för behandling av depression i primärvården i Stockholmkan man hitta på www.viss.nu som rekommenderar att patienter i första hand söker hjälp på sin vårdcentral. Tre olika behandlingsalternativ rekommenderas: antidepressiva läkemedel med SSRI, samtalsterapi eller en kombination av dessa.


Syftet var att undersöka om Täby vårdcentral (TVC) följer riktlinjerna från Viss och Kloka Listan för behandling av patienter med depression. 

Filer