Behandlingsrutiner för KOL-patienter på Capio Vårdcentral Lidingö

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Astma och KOL, Vesta
Projektledare:
Anna Shay
Projektstart:
2013-11-22

Beskrivning

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), en  progressiv, obotbar sjukdom med försämrad lungfunktion. Allt fler drabbas av KOL, kvinnor och män. Rökning är en riskfaktor. Sjukdomens svårighetsgrad bedöms med spirometri och benämns i stadier 1-4. Behandlingen syftar till symtomlindring och bibehållen lungfunktion. Läkemedelsbehandling rekommenderas i Läkemedelsverkets behandlingstrappa som är anpassad till stadieindelning.

Syftet med studien var att undersöka behandlingsrutiner avseende spirometriundersökning, stadieindelning och läkemedelsbehandling för KOL patienterna på Capio Vårdcentral Lidingö.

Filer