Behandlingsstrategier och sjukdomsduration vid Lateral Epikondylit

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Rörelseorganen, Vesta
Projektledare:
Maria Gustavsson
Projektstart:
2012-10-16

Beskrivning

Lateral epikondylit är den vanligaste orsaken till armbågssmärtor bland patienter inom Primärvården. Orsaken anses vara ensidigt överbelastande arbete med handen. Studier visar att det är få av behandlingarna som har någon effekt vid långtidsuppföljning. Därför gjordes denna studie som kartlägger de behandlingar som används vid lateral epikondylit, samt tid till tillfrisknande.

Filer